Nezapomeňte na pravidelné měření pH bazénové vody!

Možná se vám stalo, že ať děláte, co můžete, tak kvalita vody ve vašem bazénu stále není optimální. Na vině může být jak špatná koncentrace aktivní látky ve vodě, tak nevyhovující hodnoty pH. Oba dva zmíněné faktory výrazně ovlivňují fungování přípravků bazénové chemie, a tudíž i výslednou kvalitu bazénové vody.
Ať už je to pro vás velkým překvapením anebo jste dosud těmto parametrům nevěnovali dostatek pozornosti z jiných důvodů, tak vězte, že koncentraci vodíkových iontů i oxidačního činidla byste měli měřit pravidelně každých sedm až čtrnáct dní, a případně pokaždé, kdy máte podezření na jejich změnu z důvodu nevyhovující kvality vody v nádrži.

skoky do vody

K měření výše zmíněných parametrů se využívají speciální testery, které jsou dostupné jak pro měření pH, tak pro měření aktivní látky ve vodě, ať už používáte chlorovou, bromovou anebo kyslíkovou chemii. Dostupné jsou jak samostatné testery pro každý parametr zvlášť, tak pro měření aktivní látky a pH zároveň.
Volit můžete mezi měřením pevnými – tabletovými anebo kapalnými testery, či testovacími proužky. Velkou výhodou je, že dále už můžete kupovat pouze náhradní náplně do jednotlivých typů testerů, neboť stupnice a reagenční lahvičky vám zůstanou nadále od prvního měření. Tímto způsobem tak můžete i výhodně ušetřit.

skok

Jakmile začnete sledovat optimální hladinu oxidačního činidla a budete provádět pravidelné měření pH v bazénu, tak budete moci pravidelně reagovat na jejich změny a předejít nečekanému zhoršení kvality vody v nádrži, která často následuje po intenzivním zatížení nádrže častým koupáním anebo po prudkém oteplení.
Na případné změny parametrů je potřeba rychle a pružně zareagovat tak, že skokově zvýšíte hladinu aktivní látky v nádrži s pomocí odpovídajících přípravků bazénové chemie anebo upravíte hladinu pH s pomocí speciálních přípravků pH plus či pH mínus.