Nedoceněná zaměstnání a služby, které poskytují

Každá služba, která nám lidem nabízí nějakou pomoc nebo práci, kterou nemusíme dělat my, by měla být patřičně oceněná avážená. Najdou se však zaměstnání nebo pracovní pozice, které nejsou příliš oceněné širokou veřejností, a přitom jsou jejich služby pro nás nepostradatelné a bez nich bychom si život nedovedli představit.
dva policisté

Popeláři odvedou všechnu špinavou práci

Už od malička mnozí z vás slyšeli od svých rodičů větu, že pokud se nebudete ve škole učit, stane se z vás popelář a budete jezdit v popelářským autě. Přitom práce takového popeláře je nevyčíslitelná, jelikož se lidi, kteří ji dělají starají o blaho nás všech. Někdo vynášet odpad musí a taková pracovní pozice, by neměla být k smíchu, ale naopak – více ohodnocená míněním lidí.

Policie skutečně pomáhá a chrání

Většina lidí nadává na policejní práci, kterou policie odvádí. Mnoho z nich vyčítá policistům, že nebyli v danou chvíli na správném místě nebo nesmyslně opovrhují tím, že si dovolili během pracovní doby najíst se v autě nebozajít si na oběd. Jsou to lidi jako my a mají stejné právo udělat si někdy přestávku a najíst se. Není správné, abychom házeli pořád velkou kritiku na stranu policie jen z toho důvodu, že policistům něco uniklo. Jejich přínos veřejnosti je skutečně znamenitý a dělají vše proto, abychom se cítili bezpečně a mohli nám co nejvíce pomoci. Bojovat proti zločinu, výtržníkům a často i sporům mezi sousedy nebo manželskými páry, není vůbec lehké, a to by si každý z nás měl uvědomit!
letecká záchranná služba

Komunální služby – bez nich bychom se neobešli

Práce ne příliš voňavá a čistá – komunální služby. Podobně jako u popelářů jsou zaměstnanci, kteří pracují v tomto odvětví spíše k smíchu, než úctyhodně oceněni. Bez jejich služeb a pomoci, by to však vypadalo ve světě jako na velké skládce fekálního odpadu, a to by si nikdo z nás nepřál. Možná to není ta nejlepší práce, ale rozhodně je to práce jako každá jiná a díky ne příliš pozitivním reakcím, by měli být pracovníci v těchto službách mnohem značněji oceněni.

Horská služba bojuje často o život

Hory jsou pro turisty často nepředvídatelná a nebezpečné. Ten, kdo je nezná, by neměl dělat žádné zbytečně náročné výšlapy a výpravy na místa, o kterých nic neví. Horská služba je i proto, že na to lidi nedbají, často v pohotovosti a vystavuje na životě i sebe. Hledání lidí, vyprošťování z lavin nebo záchrana horolezců v horách – to vše je dnes i přes to, že můžou přijít k úrazu ochotni záchranáři z horské služby udělat pro naši záchranu. Proto by každý, kdo touží prozkoumat hory a jejich úskalí, neměl podcenit nástrahy, se kterými se může setkat.