Nábytek Praha pro vás udělá maximum


Možná na to od spousty firem nejste zvyklí, ale u nás v nábytku MAX to funguje tak, že vždy radÄ›ji nabídneme zákazníkovi nÄ›co navíc, než abychom jej o jakoukoliv maliÄkost oÅ¡idili. Mezi naÅ¡e nadstandardní služby, které si vám dovolujeme nabídnout, patří například vytvoÅ™ení 3D návrhu zdarma v rámci realizace vaší zakázky. Zdarma rovněž provedeme nezbytné zaměření a dovoz vyrobeného nábytku. Ano, takový je nábytek Praha.

Vždy nabídneme nÄ›co navíc, pÅ™esvÄ›dÄte se sami

Rovněž kvalitní montáž a servis je samozÅ™ejmostí a je provádÄ›n zcela zdarma, pÅ™i zajiÅ¡tÄ›ní naÅ¡imi vlastními zkuÅ¡enými pracovníky s dlouholetou praxí. Ke každému z vás pÅ™istupujeme zcela individuálnÄ›, dbáme na vaÅ¡e individuální přání a potÅ™eby. Ve výsledném efektu se snažíme o co nejlepší a nejdokonalejší výsledný vzhled a funkÄnost vaší zakázky. Nábytek Praha vám na základÄ› již zmínÄ›ných 3D návrhů dokáže vyrobit prostÅ™ednictvím propracovaného systému poÄítaÄovÄ› řízené strojní výroby bezkonkurenÄní nábytek Praha tak, že vám jej blízké i Å¡iroké okolí bude závidÄ›t.