Jaká jsou pravidla pro zakrývání oken v autě


Pro mnoho lidí, zejména mužů, není auto jen dopravním prostÅ™edkem, nýbrž i urÄitým vyjádÅ™ením jich samých. Není divu, že jej chtÄ›jí personalizovat tak, aby odpovídalo jejich osobnosti a zájmům. Zdaleka nejÄastÄ›jším typem zdobení jsou pak nejrůznÄ›jší nálepky a folie.

 

Ty se mohou lepit jak na karoserii samotnou, tak i na okno. To je vÄ›tÅ¡inou lidí preferováno, neboÅ¥ jsou zde lépe vidÄ›t. PÅ™itom si vÅ¡ak musíme uvÄ›domit, že zde platí urÄitá pravidla, která je nutné dodržovat, pÅ™edevším v zájmu bezpeÄnosti.

 

pÅ™ední sklo auta musí být dokonale Äisté

 

Tou první je, že nám nesmí plně blokovat výhled. Pokud chceme například folii přes celé zadní sklo, pak musí být z jedné strany průhledná, abychom měli nerušený výhled. Naštěstí to výrobci velmi dobře vědí, a proto je nabízí na vhodném materiálu.

 

Pokud jde o ztmavení skel Äi stínící tabulky, pak tu je možné dát pouze na zadní boÄní okénka. Nikam jinam se dávat nesmí, a to opÄ›t z toho důvodu, aby nebyl nijak ovlivnÄ›n náš rozhled. Za Å¡patných svÄ›telných podmínek bychom totiž snadno mohli pÅ™ehlédnout pÅ™ekážku v cestÄ› a narazit do ní.

 

komplikovaná situace na silnici

 

PÅ™ední sklo a boÄní okénka u Å™idiÄe a spolujezdce musí být zcela Äistá. Zde není přípustná žádná nálepka ani tmavá skla. VÅ¡e musí být Äiré, bez Å¡krábanců Äi prasklin. PrávÄ› zde je totiž důležité, aby mÄ›l Å™idiÄ naprosto dokonalý rozhled.

 

Co by se ale mohlo stát, pokud bychom nÄ›které z tÄ›chto pravidel poruÅ¡ili? V takovém případÄ› se vystavujeme nebezpeÄí, že si vÄas nevÅ¡imneme objektu v cestÄ›. To povede k dopravní nehodÄ›, která může mít i tragické následky.

 

Pokud nás s vozidlem v takovém stavu chytnou policisté, můžete poÄítat nejen s tuÄnou pokutou, ale také s tím, že pÅ™ijdete o pár bodů v řidiÄském průkazu. RozhodnÄ› se tedy vyplatí dávat si na to pozor. Nikdy totiž nevíte, co vás může Äekat, a rozhodnÄ› je lepší být pÅ™ipraven, než se pozdÄ› chytat za hlavu.