Edukace v pokročilém věku

Myslíte si, že stářím končí možnosti Vašeho vzdělávání? Kdepak. Vznikají stále další a další instituce nebo příležitosti.

1. Univerzitní vzdělávání

Univerzity třetího věku, akademie třetího věku a univerzity volného času jsou zřizovány knihovnami, kulturními domy, školami, zejména vysokými školami, a jsou v každém kraji, většinou se nějaká z univerzit vyskytuje také v okresním městě. Jsou primárně určeny pro seniory a vzdělání z různých oborů, dle nabídky. Neslouží k dosažení titulu, ale většina z nich nabízí certifikát o absolvování kurzu. Vzdělávání na těchto univerzitách je nejčastěji 1 až 2 semestrální. Informace o nabízených kurzech se dozvíte pravděpodobně na vývěskách ve Vašem městě, na nástěnkách škol, a nejčastěji na internetu.
senior a tablet

2. Kluby seniorů

Kluby seniorů zajišťují přednášky pro seniory, zájezdy, výlety, tvořivá odpoledne a další. Kluby seniorů jsou zřizovány soukromou organizací, knihovnou, domovem pro seniory, aj. Kluby seniorů se nacházejí prakticky v každém okrese, někde i na vesnicích, získat informace o jejich činnosti lze nejčastěji prostřednictvím vrstevníků.
brýle na knize

3. Přednášky a semináře

Na přednášky a semináře můžete zajít do knihovny, do škol na přednášky pro veřejnost, do domova seniorů, apod.

4. Osobnostní rozvoj

A co takhle zkusit zábavná taneční odpoledne, taneční večery, nebo taneční pro dospělé, taneční pro seniory? Pokud máte raději poklidnější aktivity, můžete si vybrat například kurz počítačových dovedností, nebo rukodělné, tvořivé činnosti, ve kterých se můžete zaučovat nebo zdokonalovat. Ambicióznější z Vás můžou zamířit na jazykové kurzy pro seniory, většinou rozdělené na začátečníky a pokročilé. Nejfrekventovanějšími pro výběr bývá anglický nebo německý jazyk, ale nezaostává ani výuka španělštiny, italštiny, francouzštiny nebo ruštiny. Některá města dokonce nabízejí jazykové kurzy pro veřejnost zdarma nebo za menší úplatu.
 
Věříme, že každý ve svém okolí najdete něco, čím budete moct zaplnit volný čas, uplatnit se a naplňovat touhy po vzdělávání. Někdy stačí jen více otevřít oči, a zajímat se o své okolí.