Proč je výhodné zařadit do kalkulace betonového plotu i odbornou montáž

O výhodách tohoto řešení oplocení se můžete dočíst v mnoha nezávislých zdrojích, které popisují zkušenosti odborníků i amatérů s jeho výstavbou a s materiálem samotným. Výstavbu ovlivňuje celá řada faktorů, které mohou nepříjemně překvapit někoho nezkušeného, kdo si troufne na oplocení vlastními silami. Kalkulace betonových plotů tedy počítá i s prací, která může v některých případech být pro amatéra náročná či dokonce neschůdná.

betonový plot

Jak se s ním pracuje a proč si jej nechat postavit

Základové výkopy – pravdou je, že není nutné vykopávat základovou rýhu po celé délce plotu, stačí jen otvory pro sloupky, ale i zde se můžete setkat s potížemi. Sloupky musí být v přesném rozestupu a nelze s nimi uhnout ani o centimetr, takže pokud narazíte na problematickou zeminu, může to přivodit velké problémy. Ty mohou nastat sesuvem písčitých půd, které je třeba zpevnit, nebo naopak narazíte na balvan, skalisko, tvrdý jíl, navážku, stavební sutiny atd. A máte-li k dispozici jen ruční nářadí, užijete si pěkné dřiny.

břečťan na zdi

Dovezení materiálu a jeho složení – panely a sloupky vám přivezou přesně podle požadavků na dřevěných paletách. Budou se muset někam a něčím složit, většinou se k tomu používá vysokozdvižný vozík nebo traktor. Ne každý prodejce vám však vyhoví i v tomto směru, možná budete muset tuto techniku někde objednávat externě a budete muset časově sladit složení materiálu s jeho dovozem. Počítejte tedy s tím, že budete platit jak pronájem této techniky, tak i dopravu samotného materiálu.

Každá z desek něco váží – když si necháte domů přivézt cihly nebo zámkovou dlažbu, jednotlivé betonové segmenty budete brát do ruky a snadno s nimi pracovat tak, že nebudou vyžadovat zvláštní fyzickou námahu. S deskami z betonu však není manipulace tak snadná, každá z nich něco váží, hrubým odhadem přibližně 80 kg. Bude to možná chtít hever nebo autojeřáb, takže další starosti navíc.